Cập nhật tiến độ dự án Goldmark City ngày 9-12-2015

Cập nhật hình ảnh tiến độ dự án Goldmark City các tòa tại khu A, khu B dự án Goldmark City; các tòa tháp Ruby, Sapphire, Diamond dự án chung cư Goldmark City.
– Tại khu A các tòa tháp Ruby: Ruby 1, 4 đang thi công tầng 31; Ruby 2, 3 đang thi công tầng 34 vượt tiến độ dự kiến.
– Khu B các tòa tháp Sapphire: Sapphire 1 thi công đến tầng 17; Sapphire 2, 3, 4 thi công tầng 13. Tòa Diamond đang thi công tầng 12.