Cập nhật tiến độ dự án Goldmark City ngày 14-12-2015

Cập nhật hình ảnh tiến độ dự án Goldmark City các tòa tại khu A, khu B dự án Goldmark City; các tòa tháp Ruby, Sapphire, Diamond dự án chung cư Goldmark City.
– Tại khu A các tòa tháp Ruby: Ruby 1, 4 đã lên tầng 31; Ruby 2, 3 đã lên tầng 35 vượt tiến độ dự kiến.
– Khu B các tòa tháp Sapphire: Sapphire 1 thi công đến tầng 18; Sapphire 2 thi công tầng 15, Sapphire 3, 4 thi công tầng 13. Tòa Diamond đang thi công tầng 14.